Vyhledávání

Smluvní podmínky prodeje v e-shopu vydavatelství BLINKR s.r.o.

1. Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je společnost BLINKR s.r.o., administrativní adresa Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ: 24765635, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172514,
doručovací adresa: Pavel Skramlík, BLINKR s.r.o., Jižní 1844/17, 470 01 Česká Lípa

a) BLINKR na sebe bere povinnost vyřídit závaznou objednávku na e-formuláři a odeslat objednané zboží na adresu objednavatele do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky v případě platby předem převodem na účet vydavatelství a do tří dnů v případě objednávky na dobírku. Objednávka je považována za kupní smlouvu.
b) BLINKR si nevyhrazuje v případě platby převodem na účet jména konkrétních bank ani formu platby prostřednictvím platebních karet, rozhodující je příjem platby na účtu vydavatelství u FIO banky, uskutečněné jakoukoliv běžnou platební metodou, uplatňovanou v České republice.
c) BLINKR vyjádří svou povinnost vyřídit objednávku odesláním potvrzovacího e-mailu, jenž obsahuje číslo objednávky, která je variabilním symbolem pro platbu.
d) BLINKR se zavazuje, že zašle v zásilce objednaného zboží daňový doklad.
e) BLINKR přijímá objednávky s platbou na fakturu pouze od knihoven, škol, a úřadů obecní a státní správy se splatností do 14 dnů, je-li tento požadavek vyjádřen ve zprávě prodejci v e-formuláři. BLINKR si vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, dokud objednavatel neuhradí své předchozí závazky.
f) BLINKR si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je doručovací adresa objednavatele zřetelně pochybná či nekorektní na základě rutinní kontroly běžnými prostředky. Sporný případ bude komunikován s objednavatelem. V takovýchto případech neplatí standardní dodací lhůty podle písm. a).
g/ BLINKR si vyhrazuje jako základního dopravce objednaného zboží prostřednictvím e-shopu Českou poštu, přičemž k ceně zboží je započteno standardní poštovné a balné, uvedené v e-formuláři. Může uplatnit akční slevy. Požádá-li objednavatel ve zprávě prodejci o expresní doručení specializovanými kurýrními firmami, bude k ceně zboží započtena cena této služby a objednavatel o ní, resp. o rozdílu mezi cenou standardního balného a poštovní dopravou, bude informován e-mailovou zprávou. Cena poštovného a balného, uvedená v prodejní nabídce u konkrétního produktu, je považována za minimální cenu nákladů na doručení.
V případě dodávky objednaného zboží prostřednictvím e-shopu do zahraničí je cena produktu přepočítána podle aktuálního kursu v měně euro (€), stejně jako balné a rovněž tak poštovné a dobírkovné dle sazeb České pošty pro příslušnou zemi.
h/ BLINKR respektuje Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., a zákon č. 367/2000 Sb. Rovněž respektuje směrnice o ochraně dat dle zásad GDPR. Pokud objednavatel odstoupí od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, pak po vrácení zboží BLINKR vrátí částku zaplacenou nakupujícím převodem na účet či poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Způsob zaslání peněz musí zákazník explicitně uvést v e-mailové zprávě. BLINKR nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, doručení specializovanou kurýrní firmou).
Pokud kupující nepřevezme produkt objednaný na dobírku a Česká pošta či kurýrní služba ho vrátí na adresu vydavatelství BLINKR, uplatní společnost BLINKR úhradu nákladů na poštovné, dopravné, balné a dobírkovné.
i) BLINKR respektuje Zákon o ochraně osobních údajů  č. 101/2000 Sb a zavazuje se, že osobní údaje, které byly poskytnuty objednavatelem, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami vydavatelství BLINKR. Neposkytne je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího vymaže jeho údaje z databáze zákazníků.
j) BLINKR si vyhrazuje právo pozastavovat či odmítat objednávky zákazníka, který opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží. 
 

2. Práva a povinnosti nakupujícího

a) Nakupující (zákazník) je povinnen uvést korektní doručovací poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Nakupující je povinen uhradit cenu zboží s příslušnými poplatky dle podmínek v čl. 1, čímž se rozumí, že se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírkovné, případně expresní doručení). 
c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a záležitost bude řešena podle čl. 1, písm. h).
d) Nakupující má ve smyslu č. 2 písm. b) těchto podmínek nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené převodem na účet či dobírkou (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné a další servisní doručovací poplatky, neboť tyto náklady jsou nedobytné a jsou na vrub nakupujícího), za splnění následujících podmínek:
- vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, může být považováno za nové a způsobilé k zařazení do dalšího prodeje bez slevy.
- nakupující doručí zboží poštou či osobně na vlastní náklady na adresu prodejce:
Vydavatelství BLINKR s.r.o.
Pavel Skramlík, jednatel,
doručovací adresa: Jižní 1844/17, 470 01 Česká Lípa
Zásilka s vráceným zbožím musí obsahovat doklad o jeho zaplacení - kopii bankovního výpisu, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
e) Nakupující má právo na základě e-mailové žádosti na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků vydavatelství BLINKR, pokud v obchodě nehodlá i nadále objednávat zboží. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

3. Závěrečná ustanovení

a) Odesláním objednávky vyjadřuje objednavatel souhlas s těmito obchodními podmínkami.
b) Prvním možným způsobem řešení sporů mezi vydavatelstvím BLINKR a nakupujícím je dohoda obou stran. 
c) V případě soudního sporu ve vztazích dodavatele a zákazníka je příslušný Obvodní soud pro Prahu 10 dle administrativního sídla společnosti BLINKR s.r.o. Rozhodčí řízení jako mimosoudní způsob řešení sporů tzv. nezávislými a nestrannými rozhodci nebude akceptováno.
d) Veškeré případné spory budou řešeny v duchu dobrých mravů, požadovaných zákony České republiky, Ústavním soudem a Nejvyšším soudem ČR ve znění příslušných judikatur.
 

Kontakt

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailové adrese blinkr@centrum.cz, zodpovíme všechny vaše otázky.

© 2011 Copyright Vydavatelství BLINKR s.r.o.

Vytvořeno službou Webnode E-shop