ROMSKÁ OTÁZKA, Klára A. Samková

ROMSKÁ OTÁZKA, Klára A. Samková
Kód produktu: AD7
Původní cena: 180,00 Kč
Vaše cena: 150,00 Kč
Ušetříte: 30,00 Kč (16%)

Publikace Romská otázka z pera advokátky Kláry Samkové je přelomovou studií v populárním duchu, která však stojí zcela na vědeckých základech. Ve vypjaté době vztahů české majoritní společnosti a Romů se zabývá psychologickými a historickými příčinami sociálního vyloučení Romů, což je zcela jiný přístup, než jaký uplatňuje oficiální vládní a správní administrativa. Přínos této práce podpořily svými předmluvami robustní autority - sociolog Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc. a psychistr a pedagog prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Knížka je útlou stostránkovou brožurou a kvůli svému závažnému společenskému i praktickému sdělení by neměla chybět v poličce odborné literatury žádného úředníka státní správy, starosty, pracovníka sociálně-právního odboru každé radnice, policisty, kurátora, soudce, státního zástupce, advokáta a podobně. Bude však přínosem i každému občanovi České republiky, který žije v blízkosti romských komunit.

Autorka Klára Samková se touto prací dostává do závěrečné polohy ve své snaze o uchopení tématu a porozumění romské problematice vůbec, v České republice zvláště. Ideovou kostru práce tvoří publikace známého amerického profesora psychiatrie Irvina D. Yaloma „Existenciální psychoterapie“, v níž se autor zabývá čtyřmi velkými tématy lidského života – smrtí, svobodou, existenciální izolací a absencí smyslu života. Kniha Romská otázka Yalomova odborného a metodologického vedení využívá a v definovaných okruzích je osobitým způsobem vztahuje k životním pocitům české a slovenské romské komunity.

Ve svém výkladu ve skloubené podobě autorka využívá širších poznatků práva, filozofie i psychologie i osobní znalosti romské komunity. Zároveň však usiluje o zachování racionálního odstupu, umožňujícího i emocionálně vypjaté osobní zkušenosti intelektuálně analyzovat, uvést do zcela nových logických souvislostí a nastínit východiska pro skutečná řešení soužití romské menšiny a majoritní společnosti.

Výklad dochází k závěrům, že řešení problematiky sociálního vyloučení Romů pouze nástroji sociální práce je již od začátku odsouzeno k nezdaru, neboť sociální práce některé symptomatické projevy pouze zneviditelňuje, neodstraňuje však hlubinnou příčinu sociální vyloučenosti.

Práce odmítá tvrzení, dle kterého ti členové české společnosti, kteří protestují proti současnému uspořádání a tzv. řešení romské otázky, jsou rasisté.  Naopak, je potřeba hledat důvody současného neúspěchu dosavadních programů a kritiku vládních programů není možno zaměňovat pod záminkou falešného humanismu s rasismem. Na druhou stranu je nutno přiznat, že složité problémy nemají jednoduchá řešení a není možné dlouhodobě v demokratické společnosti připustit, aby sliby snadných řešení romské otázky se staly výtahem k politickým postům – a to prostě proto, že ze systémového hlediska tyto sliby nemohou být splněny.

Z naznačeného úhlu pohledu nezbývá, než způsoby dosavadního „řešení“ romské otázky  vládou České republiky jako celek odmítnout. Předkládaná práce přináší nové paradigma, umožňující vytvořit východisko k hledání jiných strategií pro řešení romské otázky, strategií od oněch dosavadních odlišných. Strategií s reálnou nadějí na skutečný a trvalý úspěch.

Publikace vyšla také jako e-kniha v češtině. Byla přeložena do anglického jazyka.

Cena knížky v našem eshopu ve 150,- Kč plus 50,- Kč poštovné+balné, celkem 200,- Kč.

Knihu lze objednat v našem e-shopu pro zaslání na dobírku, případně osobně zakoupit v AK Klára A. Samková, Španělská 6, Praha 2.

Celková dobírková cena pro zákazníky ze Slovenské republiky je včetně poštovného a balného 10,- € (cena knihy 6,40 € - pro případ bezhotovostní platby na účet - cena poštovného a balného 3,60 €).

 

Technické parametry knihy:

Titul: ROMSKÁ OTÁZKA – psychologické příčiny sociálního vyloučení Romů
Autor
: Klára A. Samková
Vydavatel: Vydavatelství BLINKR s.r.o., Španělská 6, 120 00 Praha 2
ISBN 978-80-87579-03-9
Žánr:
populárně-naučná studie
Obálka: JORR Praha
Technická redakce, sazba: JORR Praha
Odpovědný redaktor: Pavel Skramlík
Tisk a vazba: PBtisk a.s., Dělostřelecká 344, Příbram I, vazba V 2
Rozsah a formát: 100 stran, 208x145 mm
Vydání: první, Praha, leden 2012
Doporučená cena: 180,- Kč bez DPH (pro knihkupce)
E-mail vydavatele
: blinkr@centrum.cz